Mõtteterakesi, kübekesi, häid soove teile

Mõtteterakesi, kübekesi, häid soove teile

Olge väestatud igavesti. Armastus koosneb kolmest osast. Meesjõud, naisvägi ja lapssüütus. Kui soovid olla vabalt ja puhtalt süütus armastuses siis peavad need kolm olema vabad sinu sees. Ja ausas, hoidvas kooskõlas. Naisvägi on heaolu.Tunne mida naised loovad enda ümber. Meesjõud on rahulolu. Meil on riided seljas ja katus pea kohal. Ja lapssüütus on kohalolu. Avatus,…